Aplicantul proiectului: Colegiul de Muzică “Ștefan Neaga”, Chişinău-Republica Moldova

Partenerii: Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești, Cernăuți, Ucraina și Asociația KULT-ART, Suceava-România

Perioada de implementare:
14 septembrie 2013 – 13 martie 2015

Valoarea totală a proiectului este de 163.383.65 Euro.

Finanţat de: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 în valoare de 146.898.24 Euro.

Cofinanţare aplicant şi parteneri 16.485 Euro.

Pentru prima dată o instituţie cu învățământ mediu de specialitate din sistemul de învăţămînt artistic implementează un proiect cu finanţare europeană. Titlul acţiunii răspunde pe deplin aspiraţiilor tinerilor pasionaţi de arta muzicală. Activităţile din cadrul proiectului sunt chemate să contribuie la intensificarea cooperarării transfrontaliere şi apropierea oamenilor prin intermediul interferenţelor culturale. Se urmăreşte, în acest sens, valorificarea patrimoniului cultural şi valorilor tradiţionale, organizarea şi mediatizarea evenimentelor culturale internaționale. Realizarea proiectului va consolida capacităţile umane şi instituţionale în cooperarea dintre profesori şi oameni de creaţie, instituţii de învăţămînt în domeniul valorificării patrimoniului cultural european, educaţia muzicală în zonele de frontieră, grupurile ţintă din România, Ucraina şi Republica Moldova.

Rezultatele proiectului:
• Crearea şi inaugurarea la Colegiul de Muzică “Ştefan Neaga” a Centrului Transfrontalier de Educație Artistică și Culturală ( CTEAC ) cu o filială în Cernăuţi şi una în Suceava- iunie 2014.
• 9 acorduri de cooperare între instituțiile de învățământ artisitic din Republica Moldova, Ucraina şi România.
• Elaborarea ghidului “Promovarea valorilor tradiționale prin cultură şi artă”. Lansarea în cadrul Forumului cultural internaţional- 26.02.2015 .
• Festivalul folcloric ”In Gradina cu flori multe „ Ucraina, Cernăuți, 11-14 iulie 2014.
• Şcoala de vară “Tinerii creativi schimbă lumea” și trening pentru manageri 22-27 iulie 2014.
• Festivalul folcloric Suceava , România, 22-25 octombrie 2014.
• Concursul Internațional al Ansamblurilor Instrumentale şi Vocale “Ștefan Neaga”, Chişinău,12 – 14 noiembrie , 2014.
• Forumul cultural internațional “Dimensiunea europeană a educaţiei artistice şi culturale “,26 Februarie 2015.
• Producerea a trei filme documentare despre activităţile majore ale proiectului.

pagina brosura-page-001