În „Anul Culturii” (2016), în Republica Belarus, prin concursul Colegiului de Stat de Muzică „M. K. Oginski” din Molodechno, a avut loc Primul Forum-seminar Internațional pentru Tinerii Compozitori din Federația Rusă și Țările CSI. Ciclul evenimentelor ale acestui atelier a fost realizat cu sprijinul și participarea directă a organizatorilor Filialei de tineret a Uniunii Compozitorilor din Federația Rusă (MolOt), Liga Internațională a Tinerilor Compozitori și Muzicologi «MolOt International Grup», a Societății de Muzică Contemporană din Belarus (BOSM) și a Colegiului de Stat de Muzică „M. K. Oginski” din Molodechno.
Ideea evenimentului constă în crearea unor „ateliere de creație” pentru tinerii compozitori și muzicologi, care, sub îndrumarea maeștrilor în domeniu, invitați din întreaga lume, să-și pună în aplicare ideile lor. Primul forum-seminar a fost dedicat celor 125 de ani de la nașterea (2016) și a 100-a aniversare a memoriei (2017) clasicului literaturii din Belarus, poetului Maxim Bogdanovici. Astfel, o serie de evenimente a fost împărțită în două etape:
 I: 4-15 decembrie 2016;
 A II-a: 15-25 martie 2017.
Sarcina principală a acestui atelier constă în crearea unei lucrări pentru orchestră și voce, dedicată comemorării poetului. Activitatea tinerilor compozitori a fost supervizată de profesori invitați din Belarus, Rusia, Polonia și Moldova: Yaroslav Sudzilovsky (Moscova), Artur Zobnin (Sankt-Petersburg), Nastasia Hrușciova (Sankt-Petersburg), Snejana Pislari (Chișinău), Alexei Pilatov (Minsk), Nikolai Mikheev (Saha, Yakutia) și alții. Programul primei etape a inclus întâlnirile de creație și cursurile de maiestrie susținute de artiștii invitați, printre care: Mark Pekarsky – muzician-percuționist, compozitor, conducător și director al Ansamblului de instrumente de percuție, Artist Emerit al Federației Ruse, profesor universitar, autor de cărți; Sergey Uvarov – doctor în studiul artelor, muzicolog, jurnalist, redactor-șef adjunct al Departamentului de cultură al ziarului „Izvestia”; Dmitri Lybin – compozitor, președinte al Societății de Muzică Contemporană din Belarus; Anna Korotkina – compozitor, autor al muzicii sacre a secolului al XXI-lea, membru al festivalurilor internaționale de muzică modernă.
De asemenea, în cadrul seminarului a avut loc un recital de muzică de cameră contemporană cu participarea artiștilor din Federația Rusă și un program turistic, care a vizat și vizitarea casei-muzeu a lui M. K. Oginski, a conacului lui M. Bogdanovici, a cetăților medievale etc.
În acest an în atelierul de creație au participat tineri compozitori din Moscova, Kazan (Tatarstan), Ekaterinburg, Yakutsk (rep. Saha, Yakutia), Gomel, Molodechno, Minsk (Republica Belarus). Lucrările create în perioada forumului vor fi interpretate de Orchestra Simfonică a Colegiului de Muzică „M. K. Oginski”, Colectiv Emerit din Belarus, sub bagheta maestului Grigori Soroco, Lucrător Emerit al Culturii din Belarus, Cavaler al Ordinului Francisco Skorina. Spectacolul se va desfășura în martie 2017, în Sala de concert a colegiului.
Liga Tinerilor Compozitori și Muzicologi din Federația Rusă realizează numeroase proiecte muzicale în Europa și țările CSI. Forumul-seminar Internațional pentru Tinerii Compozitori se impune ca o acțiune permanentă și invită pentru colaborare tinerii compozitori din Europa Centrală și de Est.

* * *

В «Год культуры» 2016 в Республике Беларусь, на базе Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М. К. Огинского прошел Первый Международный Форум-семинар для Молодых Композиторов РФ и стран СНГ. Цикл мероприятий семинара-форума осуществился при поддержке и непосредственном участии организаторов: Молодежного отделения Союза Композиторов РФ (МолОт), Международной Гильдии Молодых Композиторов и Музыковедов «MolOt International Group», Беларусского Общества Современной музыки (БОСМ) и Молодечненского Государственного Музыкального Колледжа имени М. К. Огинского.

Идея мероприятия состояла в создании «творческих мастерских» для молодых композиторов и музыковедов, которые под руководством приглашенных мастеров композиции и музыковедения из разных стран мира воплощали свои замыслы в творческой обстановке. Первый форум-семинар был посвящен 125-летию со дня рождения (2016) и 100-летию памяти (2017) классика белорусской поэзии Максима Богдановича. Таким образом, цикл мероприятий поделился на два этапа:

  • Первый заезд: 4 – 15 декабря 2016 г.;
  • Второй заезд: 15 – 25 марта 2017 г.

Главной творческой задачей семинара стало создание произведений для симфонического оркестра и голоса, так или иначе посвященных поэту. Руководили работой молодых авторов приглашенные мастера композиции из Беларусии, России, Польши и Молдовы: Я. Судзиловский (Москва), А. Зобнин (Санкт-Петербург), Н. Хрущева (Санкт-Петербург), С. Пысларь (Кишинев), А. Пилатов (Минск), Н. Михеев (Саха, Якутия) и др. В программе первого заезда также прошли творческие встречи и мастер-классы с приглашенными мастерами композиции и искусствоведения. Их ведущими стали: Заслуженный Артист России Марк Пекарский – музыкант-перкуссионист, дирижёр, руководитель ансамбля ударных инструментов, педагог, автор книг; Сергей Уваров – кандидат искусствоведения, музыковед, журналист, заместитель редактора отдела культуры газеты «Известия»; Дмитрий Лыбин – композитор, председатель Белорусского Общества Современной Музыки; Анна Короткина – композитор, автор духовной музыки ХХI века, участник международных фестивалей современной музыки. Также в рамках семинара состоялся камерный концерт современной музыки, в котором приняли участие исполнители из России. Участникам семинара была также представлена интересная экскурсионно-познавательная программа. Они посетили дом-музей М. К. Огинского, усадьбу М. Богдановича, средневековые замки Беларусии.

В этом году, по итогам отбора участниками курсов, стали юные композиторы из Москвы, Казани (Татарстан), Екатеринбурга, Якутска (респ. Саха), Минска, Гомеля, Молодечно (Беларусь). Произведения, созданные в рамках Форума-семинара для Молодых Композиторов РФ и стран СНГ прозвучат в марте 2017 г., в симфоническом концерте, который пройдет в концертном зале МГМК имени М. К. Огинского. Их исполнит заслуженный коллектив Республики Беларусь, симфонический оркестр МГМК под управлением Григория Сороко, заслуженного деятеля культуры РБ, кавалера Ордена Ф. Скорины.

Гильдия молодых композиторов и музыковедов РФ организует множество музыкальных проектов в странах Европы и СНГ. Форум-семинар молодых композиторов является постоянной акцией и  приглашает к сотрудничеству молодых композиторов стран Восточной и Центральной Европы.

Snejana Pâslari, compozitor,
profesor CEEA „Ștefan Neaga”