La sesiunea didactică, încadrată în cerinţele curriculare au participat profesorii de pian de la Instituţiile de Învăţământ Artistic Extraşcolar (şcoli de muzică/ arte) din republică.

Această activitate s-a desfășurat joi, 20 aprilie 2017, ora 11.00, la Universitatea „Alecu Russo” din or. Bălți.

Agenda zilei:

11.00 – 11.35 – Comunicări metodice:

  • „Arta pedalizării în moștenirea pedagogică a iluștrilor pianiști ruși: Alexander Goldenweiser și Nadejda Golubovskaia”formator Margarita TETELEA, Maestru în Arte, dr., conf. univ., USARB;
  • „Arta pedalizării în moștenirea pedagogică a iluștrilor pianişti români Mircea Dan Răducanu etc.”formator Lilia GRANEȚKAIA, dr., conf. univ., USARB; 
  • „Dificultăți la formarea deprinderilor de utilizare a pedalei de către elevii începători”formator Ala DODU, grad didactic superior, Şcoala de Arte din or. Edineţ.

11.3513.00Master class:

  • „Arta pedalizării și tehnici metodice de utilizare a pedalei (evoluția pedalizării în diverse genuri, stiluri și epoci)” formator Irina BOGATAIA, profesor, grad didactic superior, Școala de Arte „Alexei Stârcea”, mun. Chișinău.